SON İSTİFADƏ MÜDDƏTİ

2020 üçün Son İstifadə Müddətləri

Bəzi treydinq alətləri üçün son istifadə müddətlərinə aşağıda baxa bilərsiniz

Future Symbol Schedule JAN-20 FEB-20 MAR-20 APR-20 MAY-20 JUN20 JUL20 AUG20 SEP20 OCT20 NOV20 DEC20
                           
RTS- Open     07.10.2019     07.10.2019     07.10.2019     07.10.2019
Created Date                        
Close Only                        
Expiry     18.3.2020     17.6.2020     16.9.2020     16.12.2020
                           
SPMIB Open     03.10.2019     03.10.2019     03.10.2019     03.10.2019
Created Date     15.12.2019     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020
Close Only     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020     13.12.2020
Expiry     20.03.2020     19.06.2020     18.09.2020     18.12.2020
                           
IBEX- Open     02.02.2020     03.05.2020     09.08.2020     08.11.2020
Created Date     09.02.2020     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020
Close Only     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020     13.12.2020
Expiry     20.03.2020     19.06.2020     18.09.2020     18.12.2020
                           
BRENT- Open 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019 6.10.2019
Created Date 13.10.2019 24.11.2019 29.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 29.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 28.6.2020 26.7.2020 23.8.2020 27.9.2020
Close Only 24.11.2019 29.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 29.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 28.6.2020 26.7.2020 23.8.2020 27.9.2020 25.10.2020
Expiry 29.11.2019 30.12.2019 31.1.2020 28.2.2020 31.3.2020 30.4.2020 29.5.2020 30.6.2020 31.7.2020 28.8.2020 30.9.2020 30.10.2020
                           
TOPIX- Open     3.11.2019     3.11.2019     3.11.2019     3.11.2019
Created Date     10.11.2019     8.3.2020     7.6.2020     06.09.2020
Close Only     8.3.2020     7.6.2020     6.9.2020     06.12.2020
Expiry     12.3.2020     11.6.2020     10.9.2020     10.12.2020
                           
CAC- Open     8.12.2019     8.3.2020     7.6.2020     06.09.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.09.2020
Close Only     15.3.2020     14.6.2020     13.09.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.6.2020     18.09.2020     18.12.2020
                           
CL-  Open 15.11.2019 8.12.2019 12.1.2020 9.2.2020 8.3.2020 12.4.2020 10.5.2020 14.6.2020 12.7.2020 9.8.2020 13.9.2020 11.10.2020
Created Date 17.11.2019 15.12.2019 19.1.2020 16.2.2020 15.3.2020 19.4.2020 17.5.2020 21.6.2020 19.7.2020 16.8.2020 20.9.2020 18.10.2020
Close Only 15.12.2019 19.1.2020 16.2.2020 15.3.2020 19.4.2020 17.5.2020 21.6.2020 19.7.2020 16.8.2020 20.9.2020 18.10.2020 15.11.2020
Expiry 19.12.2019 21.1.2020 20.2.2020 20.3.2020 21.4.2020 19.5.2020 22.6.2020 21.7.2020 20.8.2020 22.9.2020 20.10.2020 20.11.2020
                           
COCOA- Open     1.12.2019   8.3.2020   3.5.2020   5.7.2020     6.9.2020
Created Date     8.12.2019   15.3.2020   10.5.2020   12.7.2020     13.9.2020
Close Only     15.3.2020   10.5.2020   12.7.2020   13.9.2020     13.12.2020
Expiry     16.3.2020   13.5.2020   16.7.2020   15.9.2020     15.12.2020
                           
COFF- Open     1.12.2019   8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020     6.9.2020
Created Date     8.12.2019   15.3.2020   17.5.2020   19.7.2020     13.9.2020
Close Only     15.3.2020   10.5.2020   19.7.2020   13.9.2020     13.12.2020
Expiry     19.3.2020   18.5.2020   21.7.2020   18.9.2020     18.12.2020
                           
DAX-  Open     08.12.2019     08.03.2020     07.06.2020     06.09.2020
Created Date     15.12.2019     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020
Close Only     15.03.2020     14.06.2020     13.09.2020     13.12.2020
Expiry     20.03.2020     19.06.2020     18.09.2020     18.12.2020
                           
          DOW-                Open     8.12.2019     8.12.2020     7.6.2020     06.09.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.09.2020
Close Only     15.3.2020     14.6.2020     13.12.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.6.2020     18.12.2020     18.12.2020
                           
FTSE-  Open     8.12.2019     8.3.2020     07.06.2020     06.09.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.06.2020     13.09.2020
Close Only     15.3.2020     14.06.2020     13.09.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.06.2020     18.09.2020     18.12.2020
                           
NGAS-  Open 17.11.2019 15.12.2019 19.1.2020 16.2.2020 15.3.2020 19.4.2020 17.5.2020 14.6.2020 19.7.2020 16.8.2020 20.9.2020 18.10.2020
Created Date 24.11.2019 22.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 22.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 21.6.2020 26.7.2020 23.8.2020 20.09.2020 25.10.2020
Close Only 22.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 22.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 21.6.2020 26.7.2020 23.8.2020 20.09.2020 25.10.2020 22.11.2020
Expiry 27.12.2019 29.1.2020 26.2.2020 27.3.2020 28.4.2020 27.5.2020 26.6.2020 29.7.2020 27.8.2020 28.9.2020 28.10.2020 25.11.2020
                           
NK- Open     1.12.2019     1.3.2020     31.5.2020     30.8.2020
Created Date     08.12.2019     08.03.2020     07.06.2020     06.09.2020
Close Only     08.03.2020     07.06.2020     06.09.2020     06.12.2020
Expiry     12.03.2020     11.06.2020     10.09.2020     10.12.2020
                           
NSDQ- Open     8.12.2019     8.3.2020     7.6.2020     6.9.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020
Close Only     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.6.2020     18.9.2020     18.12.2020
                           
PALLAD-  Open     5.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.09.2020
Created Date     12.12.2019     22.3.2020     21.6.2020     20.09.2020
Close Only     22.3.2020     21.6.2020     20.09.2020     27.12.2020
Expiry     27.3.2020     26.6.2020     28.09.2020     29.12.2020
                           
PLAT-  Open 20.10.2019     19.1.2020     19.4.2020     19.7.2020    
Created Date 27.10.2019     26.1.2020     26.4.2020     26.7.2020    
Close Only 26.1.2020     26.4.2020     26.7.2020     25.10.2020    
Expiry 29.1.2020     28.4.2020     29.7.2020     28.10.2020    
                           
RBOB- Open 17.11.2019 22.12.2019 19.1.2020 16.2.2020 22.3.2020 19.4.2020 17.5.2020 21.6.2020 19.7.2020 23.8.2020 20.9.2020 18.10.2020
Created Date 24.11.2019 29.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 29.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 28.6.2020 26.7.2020 23.08.2020 27.9.2020 25.10.2020
Close Only 29.12.2019 26.1.2020 23.2.2020 29.3.2020 26.4.2020 24.5.2020 28.6.2020 26.7.2020 23.08.2020 27.9.2020 25.10.2020 22.11.2020
Expiry 31.12.2019 31.1.2020 28.2.2020 31.3.2020 30.4.2020 29.5.2020 30.6.2020 31.7.2020 31.8.2020 30.9.2020 30.10.2020 30.11.2020
                           
RICE- Open 3.11.2019   5.1.2020   1.3.2020   3.5.2020   5.7.2020   30.08.2020  
Created Date 10.11.2019   12.1.2020   8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020   06.09.2020  
Close Only 12.1.2020   8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020   06.09.2020   08.11.2020  
Expiry 14.1.2020   13.3.2020   14.5.2020   14.7.2020   14.09.2020   13.11.2020  
                           
RUSS- Open     8.12.2019     8.3.2020     7.6.2020     6.9.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020
Close Only     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.6.2020     18.9.2020     18.12.2020
                           
SBEAN- Open 3.11.2019   5.1.2020   1.3.2020   3.5.2020 5.7.2020 2.8.2020   6.9.2020  
Created Date 10.11.2019   12.1.2020   8.3.2020   10.5.2020 12.7.2020 12.07.2020   06.09.2020  
Close Only 12.1.2020   8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020 9.8.2020 06.09.2020   8.11.2020  
Expiry 14.1.2020   13.3.2020   14.5.2020   14.7.2020 14.8.2020 14.9.2020   13.11.2020  
                           
SP- Open     8.12.2019     8.3.2020     7.6.2020     6.9.2020
Created Date     15.12.2019     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020
Close Only     15.3.2020     14.6.2020     13.9.2020     13.12.2020
Expiry     20.3.2020     19.6.2020     18.9.2020     18.12.2020
                           
SUG- Open 22.9.2018   8.12.2019   16.2.2020   19.4.2020     21.6.2020    
Created Date 29.09.2018   15.12.2019   23.2.2020   26.4.2020     28.6.2020    
Close Only 15.12.2019   23.2.2020   26.4.2020   28.6.2020     27.9.2020    
Expiry 16.12.2019   28.2.2020   30.4.2020   30.6.2020     30.9.2020    
                           
USNDX- Open     8.12.2019     8.3.2020     07.06.2020     13.09.2020
Created Date     15.12.2019     15.03.2020     14.06.2020     06.09.2020
Close Only     15.3.2020     14.06.2020     06.09.2020     13.12.2020
Expiry     16.3.2020     15.06.2020     14.09.2020     21.12.2020
                           
VIX- Open 8.12.2019 12.1.2020 9.2.2020 08.03.2020 05.04.2020 10.05.2020 07.06.2020 05.07.2020 09.08.2020 06.09.2020 11.10.2020 08.11.2020
Created Date 15.12.2019 19.1.2020 16.2.2020 15.03.2020 12.04.2020 17.05.2020 14.06.2020 12.07.2020 16.08.2020 13.09.2020 18.10.2020 15.11.2020
Close Only 19.1.2020 16.2.2020 15.03.2020 12.04.2020 17.05.2020 14.06.2020 12.07.2020 16.08.2020 13.09.2020 18.10.2020 15.11.2020 13.12.2020
Expiry 22.1.2020 19.2.2020 18.03.2020 15.04.2020 20.05.2020 17.06.2020 15.07.2020 19.08.2020 16.09.2020 21.10.2020 18.11.2020 16.12.2020
 
WHEAT-  Open     2.12.2019   1.3.2020   3.5.2020   5.7.2020     6.9.2020
Created Date     8.12.2019   8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020     06.09.2020
Close Only     8.3.2020   10.5.2020   12.7.2020   06.09.2020     06.12.2020
Expiry     13.3.2020   14.5.2020   14.7.2020   14.9.2020     14.12.2020
 
LCATT- Open   22.12.2019   16.2.2020   19.4.2020   21.6.2020   23.8.2020   18.10.2020
Created Date   29.12.2019   23.2.2020   26.4.2020   28.6.2020   23.08.2020   25.10.2020
Close Only   23.2.2020   26.4.2020   28.6.2020   23.08.2020   25.10.2020   27.12.2020
Expiry   28.2.2020   30.4.2020   30.6.2020   31.8.2020   30.10.2020   31.12.2020